Thái dương năng tấm phẳng Flat Gold DFL 150 lít tăng áp

Thái dương năng tấm phẳng Flat Gold DFL 150 lít tăng áp

Mã sản phẩm TDNTPFLATGOLD FL-150
Giá bán 16.740.000 
Giá niêm yết 23.870.000 
TDNTPFLATGOLD FL-150
Thái dương năng tấm phẳng Flat Gold DFL 150 lít tăng áp

Thái dương năng tấm phẳng Flat Gold DFL 150 lít tăng áp

Mã sản phẩm TDNTPFLATGOLD FL-150
Giá bán 16.740.000 
Giá niêm yết 23.870.000 
08 8838 8838